Đặt bàn tại Restaurant YURA-YURA - HOTEL ROYAL CLASSIC OSAKA

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 10 minutes of reservation time, we may be forced to cancel. Please be sure to contact us if you are late.
▶ Same-day reservations can only be made by phone.
▶ For reservations for 10 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 06-6633-0052 (directly to the restaurant) Yurayura Official Homepage
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please let us know if you have any allergic ingredients.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.