Đặt bàn tại Nouvelle Epoque/Hotel Okura Kyoto Okazaki Bettei

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 60 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for 5 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 075-771-5766

Yêu cầu

Please let us know the details of allergies and things you are not good at. We may not be able to respond on the day of the event. Example: 1 person Allergic to shrimp, NG extract is not good at onions, can be eaten if heated, etc. * If not, enter "None".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.