Đặt bàn tại Cafe & Restaurant West RIver/ Hotel Vischio Amagasaki

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 15 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for 11 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 06-6491-0603 (10: 00 ~ 19: 00)
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận