Đặt bàn tại All Day Dining Caffè - Hyatt Regency Tokyo

▶Hours of operations from 1 April 2024
 7:00 a.m. - 22:00 p.m. (last order 21:00 p.m.)
▶Please note that we do not accept reservations for dessert only or cafe use. Please inquire by phone for a reservation of the only seats for meals.
▶Reservations that fail to show within 15 minutes without notice will be released for walk-in guests. All members in your party must be present before being seated.
▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.)
▶Please let us know in advance if you have any food allergies or special dietary restrictions.
▶ Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.

*Images are for illustrative purposes only.
*All menu items may change depending on the day's produce.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Bạn có quan tâm tham gia chương trình khách hàng thân thiết World of Hyatt và tích điểm khi dùng bữa tại các khách sạn Hyatt trong chương trình không? Bằng việc tham gia, bạn đồng ý với Điều khoản & điều kiện của World of Hyatt. Chúng tôi cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.