Đặt bàn tại Italian Dining Zillion - InterContinental Tokyo Bay

▶★Business hours are subject to change to prevent the spread of corona infection. Please check here . ★ ▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. ▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late. ▶Please contact the store directly when making a reservation for a regular plan of 5 people or more. Inquiries by phone: 03-5404-7895 (reception hours: 10:00 to 21:00) ✉If you approve the distribution of the e-mail magazine, we will send you a special offer only for e-mail magazine members✉
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.