Đặt bàn tại Itagaki

【Opening hours】

Lunch 11:30~14:00
Dinner 17:30〜22:00(Last entering Until19:30)

▶ We may not be able to meet your request regarding seat selection. Please note.

▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. If you change or cancel your reservation, please be sure to contact the store.

▶ If you cancel or change the number of people on the day, you will be charged the full meal fee.

▶ For reservations for 5 people or more, please contact the store directly.

▶ If you have children, we have prepared a "Children's Menu", so please select the number of people from the following.

▶ The regular holiday is Wednesday.

▶ It may be difficult to connect to the phone during business hours. Thank you for your understanding. Inquiries by phone: 03-3888-3970
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know. If not, please write "none".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.