Đặt bàn tại Izu Ocean Park IZU OCEAN BBQ

▶ Please note that seats cannot be specified.
▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly when making a reservation for 1 person or 13 people or more.
▶ Business content may change due to weather conditions. -For customers who make reservations at 11:30-You may come to the store at 11:00. (Meals start from 11:30)
Telephone inquiries: 0557-51-5553 (Weekdays 10: 00-15: 00)
dưới 12 tuổi
dưới 2 tuổi

Yêu cầu

Do you bring pets?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.