Đặt bàn tại The Lobby Lounge - JR tower hotel nikko Sapporo

Yêu cầu

One Harmony会員の方は、会員番号をご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.