Đặt bàn tại French Restaurant Mikuni Sapporo - JR tower hotel nikko Sapporo

Yêu cầu

▶Are there any foods which you do not like or which you are allergic to? If there are, please specify their type and severeness in as much detail as you can
One Harmony会員の方は、会員番号をご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.