Đặt bàn tại Restaurant Jupiter

▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶If you can not contact after 30 minutes of reservation, it may be considered as cancellation due to necessity, so please be sure to contact us in case of delay.
▶Please contact the store directly when booking for more than 7 people.
For inquiries by phone: 03-3261-1108

<Regarding Cancellation>
※ Cancellation on the day will be charged 100% of the cooking fee.

Yêu cầu

Please fill in if you have any allergy or bad food.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.