Đặt bàn tại Kanazawa Yokoyama

▶Please note that there is no waiting room if you arrive before 18:00. Please use coin-operated parking. ▶ Seats are limited. Please note that we cannot manage the site during business hours, so reservations received by phone or directly from customers during business hours will be prioritized. I think it is better to secure a seat. Thank you for your understanding. ▶Reservations for groups of 8 or more are accepted by phone▶Reservations are only accepted by phone during lunch hours Please contact us by phone Inquiries by phone: 076-255 -2940

Yêu cầu

アレルギーや苦手な食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.