Đặt bàn tại Kiki

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. If you enter the number of visitors when using the service, the date and time when you can make a reservation will be displayed with "〇". Dates and times that cannot be entered are already booked. Please note. ▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
▶Even in unavoidable circumstances, if the customer cancels on the day (the date changes, after midnight), a cancellation fee of 100% of the reservation price will be charged.
Thank you for your understanding.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.