Đặt bàn tại KINKA sushi bar izakaya Shibuya

▶ Your table will be held for 15 min after your reservation
▶ Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy

Yêu cầu

アレルギーや苦手食材がある方はご記入をお願い致します。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.