Đặt bàn tại KINKA sushi bar izakaya Roppongi

▶ Your table will be held for 15 min after your reservation
▶ Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.