Đặt bàn tại The Kitchen Salvatore Cuomo Sannomiya

・Cancellations made online on the same day are not possible.・If you cancel on the day of the course, you will be charged 100% of the cancellation charge. If it is unavoidable, please contact us by phone.・A separate table charge of 330 yen will be charged for dinner time.・Reservations for 5 or more people can be made by phone. ▶TEL 078-335-6539
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.