Đặt bàn tại Le Pain Quotidien Tokyo Midtown

13名以上の予約については直接店舗にご連絡ください。
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

アレルギー食材はございますか。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.