Đặt bàn tại L’obelisque

▶Please note that we may not be able to accommodate your seating request. ▶Please contact the restaurant directly if you have requests such as private parties. ▶For parties of 4 or more, we will provide semi-private or fully private rooms. A seating fee will be charged for semi-private and fully private rooms. Semi-private rooms: 5,000 yen Fully private rooms: 10,000 yen For inquiries by phone: 050-3085-6434

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.