Đặt bàn tại Magic Bar Marunouchi Marunouchi Brick Square

We may be able to accommodate dates and times that are not available for online reservations, so please feel free to contact the store.
*If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
*Please note that we may not be able to accommodate your seat reservation request.
*Please contact the store directly if you would like to reserve the property.

Cancellation Policy
For cancellations and changes, a cancellation fee will be charged as shown below, starting from the time of arrival.
2 weeks in advance: 100% of the reservation fee
1 month in advance: 50% of the reservation fee

【Magic Bar Marunouchi "Ji-Ji"(10o'clock) Marunouchi Brick Square】
Marunouchi Brick Square 3F, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
TEL 03 -6269-9110
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.