Đặt bàn tại Kyoto Ishibekoji Mamecha Nihonbashi

場合 If you can not contact after 30 minutes of reservation, it may be considered as cancellation due to necessity, so please be sure to contact us in case of delay.問 い 合 わ せ Please contact the store directly when booking for more than 30 people. Inquiry by phone: 03-6202-0505
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.