Đặt bàn tại Nhà Hàng Manja Manja

Nếu bạn có yêu cầu về dị ứng thực phẩm, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi khi đặt bàn và lý do đặt bàn để chúng tôi có thể chuẩn bị chu đáo nhất (sinh nhật, hội họp, v.v.)

Chúng tôi không có quy định về trang phục.
Thực đơn nhà hàng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Vui lòng liên hệ với nhà hàng để biết thêm thông tin: +84 28 3948 5249

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.