Đặt bàn tại pomme d’Adam - 丸ノ内ホテル

・Ingredients are subject to market availability, and menu may change without prior notice.
・All prices above are inclusive of 10% service charge and consumption tax.
・All images used are for illustrative purposes only.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Please fill in the blank about your allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.