Đặt bàn tại Cafe & Pub Mercury

▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶ If you can not contact after 30 minutes of reservation, it may be considered as cancellation due to necessity, so please be sure to contact us in case of delay.
▶Please contact the store directly when booking for more than 11 people.
For inquiries by phone: 03-3261-1108

<Regarding Cancellation>
※ Regarding cancellation on the day, 100% of the cooking fee is charged.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please fill in if you have any allergy or bad food.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.