Đặt bàn tại Mimiu Hanshinten

Business hours are [11: 00-22: 00]. The last order is 20:30 for nabe dishes such as udon suki, and 21:00 for other dishes. ■ Reservations are accepted for Udon Suki, Course, and Shokado. ■ We do not accept seat reservations. ■ Please contact us by the day before to cancel. ■ 100% of the order will be charged for cancellation on the day. ■ Please contact the store directly when making a reservation for more than 5 people. Inquiries by phone: 06-6345-0955
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.