Đặt bàn tại Mukai-Tsuru - ホテルメトロポリタン盛岡

▶ Please be aware that seats may not be available upon request. ▶ If you are unable to contact us after 30 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late. ▶ Please contact the store directly for reservations of 9 people or more. Inquiries by phone: 019-625-6260

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.