Đặt bàn tại Yakiniku Motobu Farm Naha

▶The reservation time will be in Japan time, so please take into consideration if there is a time difference. ▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. ▶For reservations of 14 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 098-943-3897
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Where are you from?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.