Đặt bàn tại Hakata Motsunabe Ooyama Nagasaki

▶ For reservations of 9 people or more, please call us.
▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ Please note that there is no children's chair available.
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
▶ Hours for seats in busy season are limited to 2 hours.
▶ Dinner time will be closed at 22:15 LO / 23: 00.

▶ "Taste pot Ooyama" taste at home ... ★ In Stock Now ★ ★
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.