Đặt bàn tại Kojimachi Nadaman Fukuoka Villa

▶Even if there are no seats available on your desired date, we may be able to prepare a seat for you if you contact the store directly.
▶Please note that we may not be able to meet your specific seat requests. ▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶For reservations of 9 people or more, please contact the store directly.
Inquiries by phone: 03-6380-8421

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận