Đặt bàn tại Nagaokakyo Enjin

※ We opened on April 13 (Saturday)!

▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶ If you can not contact after 15 minutes of booking, please contact us if you are late as it may be treated as cancellation.
▶Please select seat type 【Any】 for reservation of 10 persons or more.

Regular holiday: Thursday
Business hours: 17:00 to 24:00 (L.O.23: 00)
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.