Đặt bàn tại Nagaokakyo Enjin

※ We opened on April 13 (Saturday)!

▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶ If you can not contact after 15 minutes of booking, please contact us if you are late as it may be treated as cancellation.
▶Please select seat type 【Any】 for reservation of 10 persons or more.

Regular holiday: Thursday
Business hours: 17:00 to 24:00 (L.O.23: 00)
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận