Đặt bàn tại New Matsuzaka Nishinomiya Kitaguchiten

New Matsuzaka, a long-established teppanyaki restaurant in Osaka that was founded in 1956, has opened its fourth store in Kansai, New Matsuzaka Nishinomiya Kitaguchi, on September 21, 2023.

▶Please note that we may not be able to accommodate requests for seat reservations or for children under elementary school age depending on the reservation status.
▶If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please contact us if you will be late.
▶For reservations for 6 or more people, please contact the store directly.
▶Ingredients may change depending on stock availability. For inquiries by phone: 0798-58-0161
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.
Example: Allergies to shellfish, onion extract, etc. -If you have any ingredients, please write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.