Đặt bàn tại Greenhouse - ホテルニューオータニ博多

◆◆Business hours◆◆
6:30-22:00 (last order 21:00)

▶Takeout reservations <u><a href="https://www.tablecheck.com/shops/newotani-hakata-pickup/reserve">can be made through the takeout page

[Reservations]
▶Please note that we may not be able to accommodate your seating request.
▶Please contact the restaurant if you are making a reservation for 13 or more people.
▶Please enter the number of people for all reservations, and if you are bringing children, please also enter their age and number in the request field below.

[Cancellation]
▶Please check the cancellation policy for each menu.
▶If we are unable to contact you after 30 minutes of your reservation time, we may be forced to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.

[Contact] TEL: 092-714-1111 (Representative)
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Please let us know if you have any allergies

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.