Đặt bàn tại Nikukappo BENKEI

This is a meat restaurant where you can lavishly enjoy various dishes made with carefully selected Japanese beef.

[Business hours]
[Monday to Saturday]
Lunch 11:30-14:30 (13:30 LO)
Dinner 17:30-22:00 (20:30 LO)

[Regular holiday]
Sunday

▶For seat selection , Please note that we may not be able to meet your request.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 8 people or more.

Inquiries by phone: 028-666-6001
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know. If "None", please write "None".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.