Đặt bàn tại NEWPORT

▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶If you can not contact us after the reservation time is over 0 minutes, it may be unavoidable that you will be canceled, so please contact us if you are late. ▶For reservations for more than one person, please contact the store directly. Inquiries by phone:
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.