Đặt bàn tại Okonn (Pickup & Vouchers)

土鍋にて一品ずつ炊き上げる為6時間前までのご予約をお願いしております。
決済済みの商品の減数・キャンセルのご返金はいたしかねますのでご了承ください

店舗電話:03-3469-5004

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.