Đặt bàn tại CALIFORNIA B.B.Q BEACH

 2020年 営業日 / 営業時間

*5月2日〜6月30日 全日営業
 11:00~20:00 (最終入店 18:00)
※平日は持込みプランのみ

*7月1日〜9月30日 全日営業
 11:00~20:00 (最終入店 18:00)
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.