Đặt bàn tại Nishiogikubo Oyster Bar Wharf

Business hours [Monday-Thursday] 17:00-25:00 (Last order for food and drinks: 24:30) [Fridays and the day before holidays] 17:00-27:00 (Last order for food and drinks: 26:30) [Saturdays, Sundays, and holidays] 12:00-27:00 (Food and drink last orders 26:30) [Important] Allergy support ▶We give top priority to the safety of our customers, so we do not respond to allergies. All menus are in one kitchen. We are cooking in, and there is a possibility that allergen substances will be mixed in by adhering to tableware and cooking utensils, etc., so we cannot respond. If you would like to change your meal after acknowledging this, please contact us by phone in advance.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.