Đặt bàn tại Shinjuku Oyster Bar Wharf

[Business hours] LUNCH 11:00-15:00 DINNER 15:00-23:00 (LO 22:00) * Reservations will be accepted only for the times that can be selected below. If you are 15 minutes late from the reservation time, it will be canceled. We do not accept appointments outside of the hours below. Also, we do not accept reservations by phone. We cannot accommodate allergies, etc. Please make a reservation only if you agree.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.