Đặt bàn tại Orenosakanawokuttemiro Kandahonnten

About reservations
▶︎Please note that we will have a 2-hour seating system depending on the crowd.
▶If you cannot contact us after the reservation time, we may inevitably cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 7 people or more. ☎Inquiries by phone: 03-6206-9680
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。
ご予約のきっかけは何ですか?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.