Đặt bàn tại Oryorisato

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection. ▶If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late. ▶Please contact the store directly when making reservations for private room rentals or store rentals.
▶Reservation details may be sent via SMS after the reservation is confirmed and the day before the reservation date.
If you do not need it, please write so in the request column.
For inquiries by phone: 093-541-3767

Yêu cầu

Vui lòng cho chúng tôi biết chi tiết về bất kỳ dị ứng hoặc không dung nạp nào. Chúng tôi có thể không trả lời trong cùng một ngày. Ví dụ: 1 người bị dị ứng với tôm, không được chiết xuất, hành không ngon, đun nóng có thể ăn được, v.v. *Nếu không, vui lòng ghi "không".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.