Đặt bàn tại OSMIC DISH

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
▶ For reservations for 9 people or more, please contact the store directly.
Inquiries by phone: 03-5962-4324
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please list if you have allergies.
If you are coming by stroller, please let us know the number of strollers.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.