Đặt bàn tại Umeda Ohatsutenjin Otonano Kobe Beef Yakiniku

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations for 3 or more people.
▶Please refrain from bringing children (under 12 years old).

▶ Please count children over 13 years old as the number of adults when making a reservation.

Inquiries by phone: 090-1240-1198

Yêu cầu

We do not have a celebration cake. If you need it, please bring it with you. (We charge a corkage fee of 2,000 yen per bottle for beverages such as wine.)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.