Đặt bàn tại Outback Steakhouse Umeda

▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶If you cannot contact us after 15 minutes from the reservation time, we may have to cancel your reservation.Please contact us if you are late. ▶For reservations for more than 5 people, please contact the store directly. Inquiries by phone: 06-6457-7121
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.