Đặt bàn tại Pastino e Bisteccheria HiRo

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶For reservations of 11 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 03-6812-2161

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.