Đặt bàn tại Bar & Cigar Bar - ポルトムインターナショナル北海道

Notice from the store
▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. * If you contact us, this is not the case.
▶ Please contact the hotel for reservations of 10 people or more.
▶ Customers using cigars and cigarettes will be guided to the cigar bar.
Please fill in the comment section.

Inquiries by phone: 0123-45-6012

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down.
Are you staying at Portum International Hokkaido on that day?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.