Đặt bàn tại Cafe - ポルトムインターナショナル北海道

《Please note that for the time being, we will be open from 9:30 to 18:00 and only drinks and cakes will be sold. 》 * From January 4th, we will be open at [THE BAR] on the 8th floor of Portom International Hokkaido. (13: 00-18: 00 (LO17: 30)) ▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 10 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for 6 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: (main) 0123-45-6012

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down. If you do not have allergies, please enter "None".
Will you be staying at Portom International Hokkaido on the day?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.