Đặt bàn tại Kushiage Saku - KOBE PORTOPIA HOTEL

dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you need a child's chair, please choose the quantity
If you have allergies or ingredients that you are not good at, please enter the details. If there is nothing in particular, please enter "None"

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.