Đặt bàn tại Aimable

* Please enter the number of people who will be dining in the "Number of Adults" entry field. ※

▶ Lunch time, orders stop for cuisine is at 14:00.
▶ Lunch buffet Child price is 1,400 yen (elementary school student) / 500 yen (4 years old ~ less than elementary school student).
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.