Đặt bàn tại Rangitoto Tokyo

- We are usually closed on Public Holidays, but if that's a day you're aiming for please message us just in case.

​​- If you are wanting to book for a group larger than 6 people or private party please get in contact with us at hello@rangitototokyo.com.

- We have a wide selection of excellent New Zealand wines we wish to introduce to our guests so we do not offer BYO as an option.

Yêu cầu

How did you find out about us?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.