Đặt bàn tại Rigo SPANISH ITALIAN (Hawaii)

Hours
11:30 AM-11:00 PM (L.O FOOD 10:15 PM / DRINK 10:30 PM)
※Please contact the store for details.

Reservations: The maximum occupancy for a party is 10 persons. Specific table requests are not guaranteed but accepted as a request.

Dress code: Casual Dress

Children are allowed but limited to the main dining areas, due to saftey reasons.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.