Đặt bàn tại CAFÉ RIGOLETTO Kichijoji

We take out and operate restaurants with due consideration for infection prevention. ※※ We do not accept online reservations for children under elementary school age. Please contact us by phone. * * * Lunch time on Saturdays, Sundays, and holidays is 2 hours from the reserved time, and dinner time on Saturdays, Sundays, and holidays is 2 hours and 30 minutes.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.