Đặt bàn tại LA TABLE de Joël Robuchon - 1F(EBISU)

Yêu cầu

Purpose of visiting
Please let us know if you have any ingredient restrictions to avoid from your meal.
Please be advised that our restaurant may use such ingredients as stock or broth in many of our dishes.Example : One person is allergic to shellfish. ( Stock soup cooked from shellfish is fine. )

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.